Do góry

Relacje inwestorskie

Podstawą relacji inwestorskich Grupy Kapitałowej IAP S.A. jest dostarczanie inwestorom i analitykom kompletnych i rzetelnych informacji, niezbędnych do szacowania wartości spółki oraz jej perspektyw. Celem zespołu relacji inwestorskich jest stworzenie i utrzymywanie takiej strony internetowej, która będzie najlepszym źródłem informacji dla społeczności inwestorskiej IAP S.A.
Przejdź na stronę korporacyjną »